Ortaokul

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Çağ Koleji Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak temel düşüncemiz, öğrencimizin gelişimin sürekliliğini ve bütünlüğünü bilerek bu süreçte dış etkenlerin farkındalığı ile hareket etmektir. Her öğrencimizin ‘Birey’ olduğu gerçeğini unutmadan, tüm çalışmalarımızda bireysel gelişim sürecini çıkış noktası olarak alırız. Gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasını ve kendilerini gerçekleştirmelerini merkeze alırken, onları bulundukları konumdan daha ileri taşıyabilmek, mutlu bireyler yetiştirebilmek için ekip çalışması ve işbirliğinin önemini benimseyip çalışmalarımızı öğrenci, okul ve ailelerimizle birlikte yürütmekteyiz.

Gizlilik, Kişi Haklarına Saygı, Güven, Bireyin Özerkliği, Her Öğrencinin Kendine Özgü Değeri ve Süreklilik olmazsa olmaz rehberlik ilkelerimizdendir. Bu çerçevede tüm çocuklarımıza fiziksel, duygusal, sosyal-psikolojik ve zihinsel anlamda ayrı ayrı katkıda bulunmak, çalışma anlayışımızdır.

Bireysel RehberlikGurup Rehberliği, Mesleki Rehberlik ve Eğitsel Rehberlik  olarak ana başlıklarda toplayabileceğimiz her çalışmada merkeze öğrenciyi yerleştirmekteyiz.

Bireysel Danışmanlık: Her dönem en az bir kere amaçlı, plânlı bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Bu rutin görüşme dışında, veli-öğretmen-idare yönlendirmesi ya da öğrenci talebi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmekteyiz.

Grup Danışmanlığı: Genel olarak kazandırılması planlanan bir davranış, birden fazla kişinin ortak çözüm arayışının olduğu durumlar, sınıf danışman öğretmeninin talepleri gibi nedenlerle çözüm odaklı çalışmalardır. Bu oturumlar haftalık periyotlarla, 2-4 hafta sürmektedir. Her oturum ders saati kadardır. Sınıf danışman öğretmeni gözetiminde, sorunlara farklı bakış açıları geliştirilmesini amaçlamaktayız.

 ÖĞRENCİYE YÖNELİK HİZMETLER

 • Oryantasyon Çalışmaları
 • Bireyi Tanıma Çalışmaları
 • Gözlem ve İzleme Çalışmaları
 • Yönlendirme Çalışmaları
 • Akademik Başarıyı Arttırma Çalışmaları
 • Danışmanlık Çalışmaları
 • Psikodrama Çalışmaları

-TEST VE ENVANTER UYGULAMA ÇALIŞMALARI

 • RİBA (Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi)
 • BENEGO Kişilik Testi Uygulaması (Öğrenci-öğretmen ve ebeveyn)
 • Otobiyografi
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Kime Göre Ben Neyim?

 • Geleceğe Mektup
 • WICR (Öğrenci ile ilgili ihtiyaç halinde aile ile işbirliği içerisinde)

-SUNUM VE SEMİNERLER

 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Semineri
 • Akran Zorbalığı Semineri
 • Öfke Kontrolü Semineri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Yönetimi ve Zaman Planlaması Semineri
 • Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları Semineri
 • Etkili İletişim ve Motivasyon Semineri
 • Sağlıklı Beslenme ve Mutlu Yaşam Semineri
 • Meslek Tanıtım Seminerleri
 • Gevşeme Egzersizi Çalışmaları

***Öğrenci ve Veli Seminerleri: Okulumuz bünyesinde yaptığımız sunumlar, az zamanda çok sayıda öğrenci ve veliye ulaştığımız çalışmalardır. Seminerlerimizde genellikle, öğrencilerimizi yakından tanıyan rehberlik uzmanımız konuşmacı olur. Ayrıca işbirliği içinde olduğumuz Çağ üniversitesi akademisyenlerinden ve alanında uzman konuşmacılardan da destek almaktayız. Ele aldığımız konular, öğretim yılının başlangıcında plânlansa da ihtiyaçlar doğrultusunda güncel seminerler hazırlarız.

ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALARGençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması, iyi alışkanlıklar kazanması, sürekli gündemizdir. Koruyucu rehberlik özellikle, akran baskısının yoğun olduğu, arkadaşlık ilişkilerinin hayati etki gücüne ulaştığı bu yıllarda, öğrencinin bilgilenmesine ve farkındalığının artmasına çalışılır. Bu anlamda okul-öğrenci-aile işbirliği ile huzurlu bir gelecek hedefliyoruz.

VELİLERE YÖNELİK HİZMETLER

 • Veliyi Tanıma Çalışmaları
 • Anne- Baba Danışmanlık Çalışmaları
 • Broşür aracılığı ile bilgilendirme çalışmaları
 • Seminer ve Konferans çalışmaları
 •  Ergenlik Dönemi ve Gelişim Özellikleri Semineri
 • Aile İçi İletişim Semineri
 • Çocuklarda Özgüven Geliştirme ve Sınır Koyma Semineri
 • Sınava Hazırlık Sürecinde Aile ve Çocuk Semineri
 • Okul Başarısında Ailenin Rolü Semineri
 • Mesleki Gelişim Dönemlerinde Ailenin Rolü Semineri
 • Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Semineri

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMETLER

Okuldaki yönetici ve öğretmenlerin, daha yeterli ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmaları, okulun tüm olanaklarını bu anlayışa uygun olarak kullanmalarını sağlamaktır. Hafta da en az bir defa bir araya gelerek yaptığımız paylaşım toplantısı, doğrudan öğrencilere dönük olmayan ancak, okul yönetici ve öğretmenlerini, rehberlik hizmetleri konusunda bilgilendirip yönlendirerek, rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yardım eden bir hizmettir. Bu toplantılarda tüm öğretmenlerin çözüm ortaklığını yine öğrencilerimize yönelik kullanıyoruz. Bunlar:

 • Sınıf rehberlik etkinliklerini planlayıp uygulanması,
 • Öğrenciler hakkında akademik ve psikolojik bilgi alışverişi,
 • Eğitimler ve seminerler verilerek ekip ruhunu güçlendirme çalışmaları,
 • Gerekli doküman ve broşürlerin hazırlanmasında ortak çalışma.

LGS HAZIRLIK SÜRECİ

Okulumuzda öğrencilerimize LGS hazırlık süreçlerinde takipçi ve destek olarak onların istedikleri hedeflerine ulaşmaları ve gelecekte daha mutlu gençler olmaları adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz.

Tüm yıl boyunca haftanın bir ders saatinde ‘Rehberlik Dersi’ yaparak, hem güncel paylaşımlarda bulunma şansı yakalayıp, hem de başarı çizgisindeki iniş çıkışlara müdahalede gecikmemiş oluyoruz. Genel bilgilendirme seminerlerini destekleyici nitelikteki bu dersleri çalışma planının ne işe yaradığı bilgisi ile başlayıp, yaklaşan sınav tarihlerinde stres çalışmaları ile sona erdiriyoruz.

Mayıs ayının ikinci haftası itibari ile ‘LGS Kamp Süreci’ ni başlatıyoruz. Sürekli soru çözümü, eksiklerin tespiti ve giderilmesi, sınav ortamında olası olumsuz durumlara yönelik tedbirler, stres ve motivasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğü kamp sürecinde, öğrencinin  hem bedensel hem zihinsel olarak sınava tam anlamıyla hazır olmasını amaçlıyoruz.