Ortaokul

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

   

Günümüzde, Bilişim Teknolojileri alanında çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Bizler Bilişim Teknolojilerini etkin kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, öğrencilerimize her sınıf seviyesinde farklı beceriler kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin Ortaokuldan mezun olurken sahip olduğu beceriler şu şekilde özetlenebilir:

-Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilir.

-Güvenlik yazılımları ve siber güvenlik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip olur.

-Dijital okuryazarlık kazanır.

-Problem çözme ve algoritma oluşturabilme becerilerini geliştirir.

-Geleceğin ortak dili olan, programlama dillerini öğrenir.

-Temel elektronik devreleri kurabilir ve bunları programlayabilir.

-3D tasarım programlarıyla, üç boyutlu çizimler yapabilir.

-STEM eğitimiyle projeler geliştirerek, disiplinler arası öğrenme gerçekleştirilir. Diğer derslerde öğrendikleri bilgilerle, günün teknolojileri ve programlama dillerini kullanarak bir üretim gerçekleştirebilir.

-Ayrıca öğrencilerimiz, Bilgisayar Bölümü’nün desteği ile diğer derslerde öğrenmiş oldukları konuları pekiştirmek veya yeni bilgiler öğrenmek için bilgisayar laboratuvarlarımızda eğitim yazılımları ile çalışırlar, araştırma yaparlar.

-Öğrencilerimiz bu dersle, yeni Sanayi Devrimi olarak anılan ve eğitimin bu yenileşmeyle tekrar dizayn edildiği, Endüstri 4.0 üretim şekillerine başarıyla hazırlanırlar.