ORGANİZASYON ŞEMASI

ÜST YÖNETİM KURULU

Gökhan BAYBOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı


Lütfi BAYBOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı


Ethem SARI
Eğitim Koordinatörü


Prof. Dr. Yener GÜLMEZ
Üst Danışma Kurulu Üyesi


Prof. Dr. Ünal AY
Üst Danışma Kurulu Üyesi