Ortaokul

Kulüplerimiz

Okulda öğrencilerimizin bireysel beceri ve bilgi birikimlerini kullanabilecekleri ortamlar yaratılır.

Öğrencilerin 8 yıllık ilkokul-ortaokul öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla kulüpler oluşturulmaktadır.

Ders programlarının yanı sıra öğrencilerimizde kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel sanatsal ve sportif alanlarda oluşturulan öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmaları düzenlenmektedir.

Bu etkinliklerin amacı, Türk Milli Eğitimi'nin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâpları'na, ulusal değerlerine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımları kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin işbirliği ile okul içi ve dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.

Kulüplerimiz

 • Müzik-Ritim Kulübü
 • Basketbol Kulübü
 • Dans Kulübü
 • Stem Maker Kulübü
 • Resim Kulübü
 • Tasarım Kulübü
 • Yaratıcı Yazarlık Kulübü
 • Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü
 • Doğa ve Çevre Kulübü
 • JMUN Kulubü
 • Yayın ve İletişim

KIŞ OKULU

Okulumuzda Kış Okulu adı altında 3.,4.,5.,6. ve 7. sınıfları kapsamak üzere çeşitli kültür, sanat ve spor etkinlikleri  düzenlenmektedir. İngilizce,İspanyolca  Basketbol, Voleybol, Görsel Sanatlar, Drama, Müzik eğitimleri hafta içi ya da hafta sonu verilmektedir.