HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimizi;

 • Atatürk ilkelerine bağlı,
 • Laik, demokratik düşünce yapısına sahip,
 • Ülkesinin tarihi ve doğal değerlerini bilen, bu değerlere saygılı,
 • Dünya kardeşliği bilincine sahip, bu bilinçle dünyadaki  politik ve sosyo-ekonomik değişimleri izleyen,
 • Doğayı koruma ve çevre sorunları konusunda duyarlı,
 • Aile bağları ve milli duyguları güçlü,
 • Kendini tanıma ve geliştirmede istekli, çevresindeki imkanlardan bu anlamda yararlanan,
 • Öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu bir hayat görüşü olarak benimsemiş,
 • Olayları sorgulayıcı bir anlayışla değerlendiren, olumlu yönde değiştirmede çözümler bulan ve bunları hayata geçiren,
 • Bilim ve sanata ilgili, bu alanda kendini geliştirmeye istekli,
 • Ahlak anlayışı; adalet, merhamet, dürüstlük ve çalışkanlık odaklarına oturmuş,
 • Sorumluluklarını bilen, yerine getirirken gerekirse inisiyatif kullanabilen,
 • Hızlı düşünen, hızlı karar alan, yapıcı, birleştirici, ekip çalışmasında uyumlu, çalışmalara  verimli katkılar sağlayan,
 • Hedefleri olan, bu hedeflere ulaştıracak yol ve yöntemleri doğru belirleyen, mücadeleci,
 • Toplumsal hayatın içinde demokratik, yasalara saygılı, sivil toplum örgütlerinde görev almaya hazır,
 • Doğaya, insanlığa ve yaşam kalitesine yönelik olarak  aşırı tüketici bir birey olarak değil,yaşamak için tüketen sağlıklı bir birey olarak yaşamayı benimsemiş,
 • Doğanın güzelliklerinden, dünyada insana dair iyi, güzel her şeyden mutluluk duyan, yaşama sevinci güçlü,
 • insanın "insanlığı değiştirebilme gücüne" inanan, "her birimizin her şeyden sorumluluk duymamız gerektiğini " bilen bireyler olarak yetiştirmektir.