Ortaokul

OKULUMUZDA KURALLARIMIZ
Kurallar yaşantımızı düzenleyen araçlardır. Hayatın her aşamasında olduğu gibi okulumuzda da kurallar vardır. Öğrencinin çevresiyle ilişkilerini düzenleyen bu kurallara uymaları gereklidir. Çağ Koleji ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ni uygular. Sınıf geçme, disiplin konusunda yaptırımlar, okula devam ve devamsızlık, ölçme-değerlendirme çalışmaları, kılık - kıyafet konusunda kurallar ve benzeri bütün uygulamaların dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı’mızın oluşturduğu bu yönetmeliklerdir. Bu yönetmeliklere
http://www.meb.gov.tr/mevzuat/ adresinden ulaşılabilir. 
Her Çağ Kolejli olumlu ve güzel sözcüklerle iletişim kurar. Okulumuzda kaba, kırıcı ifadeler kullanmaktan sakınır. Oluşması muhtemel sorunlara çözüm için uzlaşmaya, anlaşmaya çalışılır. Çözüm bulmakta güçlük yaşanırsa öğrenciler mutlaka öğretmen, okul yöneticileri ve rehberlik biriminden yardım alır. Öğrencilerin kavga etmesi durumunda Davranış Değerlendirme ve Disiplin Kurulu ilgili yönetmelik gereği yaptırım uygular. İlgili yönetmeliklerde belirtilen yaptırım gerektiren davranışlar ve yaptırım türleri aşağıda açıklanmıştır. 
Öğretim Kurumlarında Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Disiplin Konusunda Belirtilen Maddeler
Öğrencilerden Beklenen Davranışlar

Öğrencilerden;
Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları,
Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri,
Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları,
Doğru sözlü, dürüst olmaları, yalan söylememeleri,
İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,
Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları,
Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları,
Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,
İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde olmaları,
Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,
Sigara, içki ve diğer bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları,
Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasî amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasî amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasî amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları,
Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,
Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalmaları, bunun aksi davranışlarda bulunmamaları,
Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevî ve kültürel değerlere uymaları
beklenir.

Ayrıca Çağ Koleji olarak belirtmeliyiz ki, okulumuzda okul kıyafeti giyilmesi zorunludur.
Saçın kendi rengi dışında parça ya da bütün olarak boyatılması kesinlikle okul kurallarına aykırı bir durumdur.

 

SINIF KURALLARI
Derse zamanında girer, ders araç – gereçlerini hazırlayıp, oturarak öğretmenimizi bekler. Öğretmen sınıfa girdiğinde onu selamlar.
 Ders sırasında öğrenci öğrenmek için dikkatini öğretmene, sınıf içindeki uygulamaya, öğrenim materyaline, öğrenme uğraşısına verir.
Öğrenci sınıftaki diğer öğrenci ve öğretmenine saygılı şekilde söz alır. Sınıfta başkası konuştuğunda dinler.
Öğrenci, arkadaşlarının düşüncelerine saygı duyar. Çevresindekilerin hakkına saygılı hareket eder.
Öğrenci, sınıfının ve öğretmenin aldığı kararlara uygun davranır.
 Her öğrenci sınıfındaki öğrenme ortamını korumaktan sorumludur. Bu nedenle sınıfta gürültü oluşturmaz, ders sırasında gereksiz dolaşmaz, sınıfa yiyecek, içecek getirmez.
Öğrencilerin dolapları koridordadır. Bu dolaplar okula aittir ve kullanım sorumluluğu öğrencidedir. Bu nedenle öğrenci dolabını düzenli ve özenli kullanmalıdır. Dolap içinde yalnızca eğitim-öğretim araç ve gereçleri bulunmalıdır.
Öğrenci sırasını temiz kullanmaya özen gösterir. Sıralar ve derslikler her gün ve gün içerisinde temizlenmektedir. Ancak öğrenci de sırasının ve sınıfının temizliğine ve kullanımına özen göstererek hem sorumluluğunu yerine getirir hem de temizlik görevlisine yardım etmiş olur. Gün sonunda sınıfı boşaltırken temizliğine dikkat etmeliyiz.
Okulda, sınıfta çöp niteliğinde madde yoktur veya çok az miktarda oluşur. Eğitim-öğretim faaliyetlerinden genelde atık malzemeler oluşur. Bu atıkların değerlendirilebilmesi için özel kutular bulunmakta. Öğrencilerimiz atıkları uygun kutulara atar. Pil Dönüşüm Kutusu, Kâğıt Dönüşüm Kutusu, Plastik Dönüşüm Kutusu gibi.
Ders sırasında öğrenci yerinden kalkmak için öğretmeninden izin ister. Sınıftan çıkmak gerektiğinde mazeret belirtilerek öğretmenden izin istenir.
Bir başka öğrencinin eşyasını kullanmak için eşya sahibinden izin istenir.
Sınıfa girerken kapıyı çalıp, geç kalma nedenimizi açıklayarak özür belirtilir.
Sahibini bilinmeyen, unutulan eşyalar, öğretmene veya müdür yardımcısına teslim edilir.
Sınıf içinde hareket ederken öğrenci hem kendi hem başkalarının güvenliğini dikkate alması gerekir.

KORİDOR VE BAHÇE  KURALLARI

Sınıftan yavaşça ve koşmadan çıkılır.
Koridorda ve bahçede hareket ederken öğrenci hem kendi hem de başkalarının güvenliğine dikkat eder.
Merdivenden inip çıkarken sağ tarafı kullanılır. Koridorda yürürken sağ tarafı kullanılır.
Öğlen teneffüsünde, sadece izin verilen koridorlar sessizce kullanılır.
Teneffüslerde nöbetçi öğretmenlerin uyarı ve talimatlarına uyulur.
Bahçe içindeyken bahçe dışındaki kişilerle iletişim kurulmaz.
Bahçe dışına ve ulaşılmayacak yerlere top ve benzeri malzemeleriniz kaçtığında nöbetçi öğretmene ve güvenlik görevlisine bildirilir. İzinsiz ve kontrolsüz bahçe dışına çıkılmaz.
 Bahçede üst sınıflar, her zaman alt sınıfların öğrencilerini korur, gözetir.
Oyunlarda işaretli, belirli alanlar kullanılır. Öğrenciler kendilerinin kullanımına izin verilen alanda oynar, etkinlik yapar.

 

KONFERANS SALONU KURALLARI

Toplantı ve ders akışını bozmamak için toplantıya zamanında gelinir.
Salona yiyecek ve içecekle girilmez.

Salon temiz tutulur.

Görevli personel veya öğretmenin izni olmadan teknik aletleri ( mikrofon, bilgisayar, ses sistemi, dekor vs.) kullanılmaz, sahneye çıkılmaz.

Etkinlik, ders, seminer veya program başladığında sessiz kalınır. Kürsüye, konuşmacıya, sahnedeki kişiler saygılı bir şekilde izlenir, dinlenilir.

Salona görevlinin talimatına göre oturulur. Dağınık bir şekilde oturulmaz.

Etkinlik sırasında salondan çıkılmaz, çıkılması gereken durumda öğretmenden izin istenir, verilirse dikkat çekmeden salondan çıkılır.