VİZYONUMUZ- HEDEFLERİMİ

Ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilecek nitelikte, farklı görüşlere saygılı, hoşgörülü evrensel bireyler yetiştirmektir.

MİSYONUMUZ - YAPTIKLARIMIZ

Çağ Koleji, Türk Milli Eğitiminin Temel Hedefleri doğrultusunda, Atatürkçü düşünceden taviz vermeden, eğitim ve öğretimin her kademesinde öğrencilerinin güvenliğini ve refahını gözeterek;

  • Yaşam boyu öğrenmeye açık,

  • İlgi ve yeteneklerinin farkında olan,

  • İyi bir akademik ve sosyal donanıma sahip,

  • Türkçeyi ve en az bir yabancı dili etkin kullanabilen,

  • Etik değerleri yüksek,

  • Farklı kültürlere saygı duyan,

  • Küresel anlayışı içselleştirmiş bireyler yetiştirir.