VİZYONUMUZ - HEDEFLERİMİZ

Ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilecek nitelikte, farklı görüşlere saygılı, hoşgörülü evrensel bireyler yetiştirmektir.


 

MİSYONUMUZ - YAPTIKLARIMIZ

Çağ Koleji, Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda Atatürkçü düşünceden ödün vermeden eğitim ve öğretimin her kademesinde, öğrencilerin güvenliğini ve refahını gözeterek;

* yaşam boyu öğrenmeye açık,  

* ilgi ve yeteneklerinin farkında,

* iyi bir akademik ve sosyal donanıma sahip, 

* Türkçeyi ve en az bir yabancı dili etkin kullanabilen, 

* etik değerleri yüksek,

* farklı kültürlere saygı duyan,

* küresel düşünce anlayışını içselleştirmiş bireyler yetiştirir.