VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ, FESLEFEMİZ VE HEDEFLERİMİZ

Vizyonumuz

İnsan haklarına saygılı, laik, Atatürkçü, çağdaş, Türk milli eğitiminde ve uluslararası platformda hizmetleri ve katkıları ile iz bırakan örnek bir okul olarak saygın kurumlar arasındaki yerini korumak ve güçlendirmektir.

Misyonumuz

Eğitim verdiğimiz her kademede;

 • Atatürk ilke ve inkılâplarını koruyan, savunan;
 • güçlüklerden yılmayan;
 • milli, ailevi ve insani değerleri sağlam;
 • donanımlı bir birey olarak  yeteneklerini, kazanımlarını ülkesinin ve insanlığın yararına adamış;

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" kararlarını ve demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyleri topluma kazandırmak ve kazanılmış her bir birey ile toplumda ve tarihte iz bırakmaktır

Felsefemiz

Çağ Kolejinin kuruluş felsefesi, insan haklarına saygılı,  kültürel ve kişisel farklılıklara hoşgörülü, çevre bilincine ve  küresel bir dünyada yaşamanın  farkındalığına sahip, dünya bakışını bu ölçekte Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmadan  oluşturabilen bireyler yetiştirmektir.

Okulumuz öğrencileri;

 • Bilgiye ulaşma yollarını bilen, araştıran,
 • Etik ve akademik standartları yüksek,
 • Etkili iletişim yetisine sahip,
 • Özgüvenli, yeniliklere açık, paylaşımcı
 • Hayatını insani ve manevi erdemler üzerine kurmaya hazır,
 • İnsanlığın sorunlarına duyarlı, çözümler üreten ve bunları hayata geçirmede sorumluluk üstlenen,
 • Ana dili yanında İngilizceyi de yetkin seviyede kullanan, ikinci yabancı dili belirli düzeyde iletişim kuracak ölçüde geliştirmiş bireyler olarak yetiştirilmektedir.