VİZYON, MİSYON, FELSEFE VE HEDEFLER

 

Vizyonumuz - Hedeflerimiz

Ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilecek nitelikte,  farklı görüşlere saygılı, hoşgörülü evrensel bireyler yetiştiren örnek alınacak bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz - Yaptıklarımız

Çağ Koleji, Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeden eğitim ve öğretimin her kademesinde, öğrencilerin güvenliğini ve refahını gözeterek;

 • yaşam boyu öğrenmeye açık,  
 • ilgi ve yeteneklerinin farkında,
 • iyi bir akademik ve sosyal donanıma sahip,
 • Türkçeyi ve en az bir yabancı dili etkin kullanabilen,
 • etik değerleri yüksek,
 • farklı kültürlere saygı duyan,
 • küresel düşünce anlayışını içselleştirmiş bireyler yetiştirir.

Felsefemiz

Çağ Kolejinin kuruluş felsefesi, insan haklarına saygılı,  kültürel ve kişisel farklılıklara hoşgörülü, çevre bilincine ve  küresel bir dünyada yaşamanın  farkındalığına sahip, dünya bakışını bu ölçekte Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmadan  oluşturabilen bireyler yetiştirmektir.

Okulumuz öğrencileri;

 • Bilgiye ulaşma yollarını bilen, araştıran,
 • Etik ve akademik standartları yüksek,
 • Etkili iletişim yetisine sahip,
 • Özgüvenli, yeniliklere açık, paylaşımcı
 • Hayatını insani ve manevi erdemler üzerine kurmaya hazır,
 • İnsanlığın sorunlarına duyarlı, çözümler üreten ve bunları hayata geçirmede sorumluluk üstlenen,
 • Ana dili yanında İngilizceyi de yetkin seviyede kullanan, ikinci yabancı dili belirli düzeyde iletişim kuracak ölçüde geliştirmiş bireyler olarak yetiştirilmektedir.