VİZYON, MİSYON, FELSEFE VE HEDEFLER

 

Vizyon

Atatürkçü, laik, insan haklarına saygılı, çağdaş bir okul olarak Türk milli eğitiminde öncü, hizmetleri ve katkıları ile iz bırakan , örnek bir okul olmak, uluslararası platformda,saygın kurumlar arasındaki yerini korumak ve güçlendirmektir.

Misyon

Eğitim verdiğimiz her kademede,

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyan, savunan,
 • güçlüklerden yılmayan,
 • milli, ailevi , etik ve insani değerleri sağlam,
 • donanımlı bir birey olarak yeteneklerini, kazanımlarını ülkesinin ve insanlığın yararına adamış, çevreci,
 • “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, “Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi” kararlarını ve demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, “Çocuk Koruma Politikalarını” özümseyen, bireyleri topluma kazandıran ve kazanılmış her bir birey ile toplumda ve tarihte iz bırakan,
 • kendisinin ve toplumun sağlığı ile ilgili karar ve davranışları yönlendiren, temel sağlık bilgisi konusunda birikimli ve bu birikimi nesilden nesile aktaran, iyi bir sağlık okur yazarı olan,
 • dijital ortamda eğitim ve bilgi  alabilen, kazanımlarını gerekli ve uygun alanlarda kullanma becerisine sahip küresel vatandaşlar yetiştirmektir.

Felsefemiz

Çağ Kolejinin kuruluş felsefesi, insan haklarına saygılı,  kültürel ve kişisel farklılıklara hoşgörülü, çevre bilincine ve  küresel bir dünyada yaşamanın  farkındalığına sahip, dünya bakışını bu ölçekte Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmadan  oluşturabilen bireyler yetiştirmektir.

Okulumuz öğrencileri;

 • Bilgiye ulaşma yollarını bilen, araştıran,
 • Etik ve akademik standartları yüksek,
 • Etkili iletişim yetisine sahip,
 • Özgüvenli, yeniliklere açık, paylaşımcı
 • Hayatını insani ve manevi erdemler üzerine kurmaya hazır,
 • İnsanlığın sorunlarına duyarlı, çözümler üreten ve bunları hayata geçirmede sorumluluk üstlenen,
 • Ana dili yanında İngilizceyi de yetkin seviyede kullanan, ikinci yabancı dili belirli düzeyde iletişim kuracak ölçüde geliştirmiş bireyler olarak yetiştirilmektedir.