COMENIUS PROJESİ

Avrupa Birliği Bakanlığınca yürütülmekte olan Hayat Boyu Öğrenme / Comenius Programına “Our Common European Roots” “ Avrupa’yla Ortak Köklerimiz” başlığı ve 2013-1- ES1-COM06-72488-9 numaralı  proje başvurumuz kabul edilmiştir. Bu projede okulumuz, Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakere heyetinin bir üyesi olarak, İspanya, Galler, İtalya ve Polonya ile  iki yıl boyunca birlikte çalışmıştır. Bu süreçte öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sadece Avrupalı meslektaşlarıyla ve akranlarıyla yurt dışında ortak çalışmalar yapmakla kalmamış, aynı zamanda onları ülkemizde misafir ederek kültürümüzü, misafirperverliğimizi, mesleki alandaki başarılarımızı tanıtmıştır. 

 

COMENIUS PROJEMİZİN TANIMI 

İnsan kimliğimizi oluşturan ana bileşenlerden biri de geçmişimiz ve geçmişimizin bir parçası olan insanlar ve olaylardır. Bugün bizden önceki herkese minnettar olmalıyız çünkü bugünkü kimliğimizin bir parçası da onlardan kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde, farklı Avrupa ülkelerinin tarihleri, bugünkü Avrupa kimliğini oluşturan temel bileşenlerden biridir.
Bu proje, katılımcı ülkelerin her birinin tarih, kültür, dil ve gelenekler aracılığıyla kendi, geçmişine yapılmış bir araştırmadır. Projenin temel amacı, Avrupa Birliği'ni oluşturan farklı kültürler arasındaki bağlantıları bulmak bunları karşılaştırmak ve bizi birleştirip  zenginleştiren farklılıklar ve benzerlikler hakkında sonuçlar çıkarmaktır.
Bu projeye katılarak, diğer halklara ve kültürlere anlayış ve saygıya dayalı Avrupa vatandaşlığı duygusunu güçlendirmek, aynı zamanda işbirliğini ve kültürlerarası iletişimi teşvik etmek isteriz.