Çağ Koleji Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

  1. AMAÇ

    Bu politikanın amacı, Çağ Koleji Bilgisayar Sistemleri’nin kullanım koşullarını ve kabul edilebilir kullanım politikasını belirlemektir.

  2. KAPSAM

    Bu politika, tüm Çağ Koleji Bilgisayar Sistemleri ve Bilgi Teknoloji servislerine kampüs içinden veya dışından erişim hakkı verilen tüm kullanıcıları kapsar.

  3. SORUMLULUKLAR

    Bu politikanın uygulanmasından Okul Müdürü , hazırlanması ve güncellenmesinden Bilişim Teknolojileri Koordinatörü sorumludur.

4.KULLANIM KOŞULLARI

Çağ Koleji, web sitesinden, sosyal medyalarından, e mail hesaplarından, teknik donanımlarından vb. tüm içerik, donanım ve haklarını saklı tuttuğunu, izinsiz paylaşım, çoğaltım, düzenleme yapılmamasını ister.

Çağ Koleji tarafından sunulan dijital ortamlarda ya da sağlanan imkanlar doğrultusunda edinilen teknolojik alet ve kullanıcı hesaplarında Kolej amaçları doğrultusunda hareket edilmesini, farklı amaçlarla kullanımların sınırlı olduğunun bilinmesini ister.

Çağ Koleji ağ yapısını kullanılarak, kişisel amaçla yapılan eylemlerin bir hak olmadığını, ancak sınırlı düzeyde kabul edilebilir olduğunu bildirir.

Çağ Koleji hiçbir bildirimde bulunmaksızın, gerekli gördüğünde tüm alt yapısını durdurabilir.

Tüm kullanıcılar Çağ Koleji Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını uymak zorundadır ve kullanım başladığı andan itibaren bu politikayı kabul etmiş olurlar.

Çağ Kolejini yükümlülük altına sokacak her türlü davranıştan uzak durulması istenir ve kullanım başlangıcı ile kabul edilmiş sayılır.

5.YÖNTEM
5.1. Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

5.1.1- Çağ Koleji , Çağ Kolejine ait bilgisayar sistemleri üzerindeki tüm hak, mülkiyet ve çıkarlara sahiptir.

5.1.2- Çağ Koleji Kabul Edilebilir Kullanım Politikası veya bilgisayar sistemlerin kullanımına ilişkin olarak Kolej tarafından herhangi bir mecrada yayımlanan hüküm ve koşullar altındaki hiçbir hüküm hiçbir şekilde söz konusu hak, mülkiyet ve çıkarların kullanıcılara devredildiği anlamına gelmemektedir.

5.1.3- Kolej kullanıcıları sadece bilgisayar sistemlerinin kullanımına ilişkin şahsi, dünya genelinde, bedelsiz, devredilemeyen ve münhasır olmayan bir lisans tanımaktadır.

5.1.4- Kullanıcılar bilgisayar sistemlerinin hiçbir yazılım veya diğer bir parçasını kopyalayamaz, değiştiremez, yeniden üretemez, bunlardan türemiş çalışma yaratamaz, tersine mühendislik yapamaz, parçalara ayıramaz veya diğer bir şekilde kaynak koduna dönüştüremez.

5.1.5- Kullanıcılar, Kolej’in izin vermediği bilgisayar sistemlerini kullanamazlar. Bilgisayar sistemlerine erişebilmek için hatalı veya aldatıcı bilgilerin temin edilmesi suretiyle veya sair şekillerde bilgisayar sistemlerinin yetkisiz kullanımı yasaktır.

5.1.6- Kullanıcılar diğer kurum, kuruluş veya kişilerin bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim sağlamak için Kolej’in bilgisayar sistemlerini kullanamaz.

5.1.7- Kullanıcılar, Kolej hesaplarını kullanması için hiç kimseyi hiçbir sebeple yetkilendiremez.

5.1.8- Kolej hesabının her türlü kullanımından hesap sahibi sorumludur. Kullanıcılar hesaplarının yetkisiz kişilerce kullanılmasının önüne geçilmesi için şifre koruma ve belge koruma dâhil tüm makul önlemleri almalıdır. Şifrelerini başka bir kişiyle paylaşmamalı ve şifrelerini düzenli olarak değiştirmelidir. Bir kullanıcı hesabına ait şifre kullanılarak gerçekleştirilen her türlü işlemden, söz konusu işlemi gerçekleştiren taraf hesap sahibinin kendisi olmasa dahi sorumlu hesap sahibidir.

5.1.9- Kolej tarafından kullanılan bilgisayar ve ağ sistemlerinin ticari amaç doğrultusunda kullanımı yasaktır.

5.1.10- Kolej sistemlerinde çalıntı, kopyalanmış, hileli ve hukuka aykırı şekilde edinilmiş verilerin dağıtılması ve depolanması yasaktır.

5.1.11- Kolej sistemiyle bağlantı sağlanan site ve uygulamaların kendi Kullanım Politikalarına uygun davranılması zorunludur.

5.1.12- Uygunsuz içerik, şantaj, gereksiz toplu mail, reklam vb. gönderimlerde bulunmak yasaktır.

5.1.13- Kolej tarafından sağlanmayan içerik ve yazılımlardan, bunlardan doğabilecek sorunlardan Kolej sorumlu değildir.

5.1.14- Kullanıcılar kişisel verilerinden kendileri sorumludur.

5.1.15- Tüm herkesi kapsayacak şekilde Kolej ağında veya donanımlarda önem arz eden güvenlik açığı tespit edilirse Bilgi İşleme bildirilmesi zorunludur.