İlkokul

 

RPD Bölümümüzde sürekli yenilenen ve geliştirilen bir Rehberlik Programımız vardır. Bu program; büyüme, gelişme ve değişim içinde olan çocuklarımızın bireysel yaratıcılığını geliştirme, araştırmacı ve girişimci ruhlarını besleme ve kendilerine uygun hedefler belirlemelerine yardımcı olacak şekilde oluşturulur. Okulumuzda kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik yanında bireyi tanıma teknikleri de uygulanmaktadır.

Öğrenciye yönelik çalışmalar MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda uygulanır ve tüm öğrenci ve velilere açık bir hizmettir.

Rehberlik Çalışmaları

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Öğrenci tanıma çalışmaları
 • Öğrenci akademik başarısını artırmaya yönelik çalışmalar
 • Bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık
 • Seminer ve sosyal etkinlik çalışmaları
 • Bir üst öğretim kurumuna uyumlu geçişi sağlama amacıyla destek ve tanıtım çalışmaları

 

Öğrenciye yönelik çalışmalar

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Öğrenciyi tanımaya yönelik test ve envanter uygulamaları ( kişisel / akademik özellik... vb.)
 • Okul - veli - öğrenci işbirliği
 • Seminerler ( akademik - bireysel - sosyal )
 • Bültenler
 • Psikolojik danışmanlık
 • Yöneltme çalışmaları


Veliye Yönelik Çalışmalar

 • Seminerler
 • Bültenler
 • Danışmanlık


Öğretmene Yönelik Çalışmalar

 • Oryantasyon
 • Danışmanlık
 • Öğrenciyi tanıtma çalışmaları
 • Bültenler  
 • Seminerler

Tüm bu çalışmalar öğrencinin bu dönemdeki yaşantılarına daha bilinçli bakabilmesine olanak sağlar.

İlkokul rehberlik servisimizde, 6-16 yaş WISC-R Zeka Testi uygulaması sertifikalı uygulayıcımız tarafından yapılmaktadır. WISC-R Zeka Testi Türkiye’de kullanılan en yaygın ve Türkiye standardizasyonu yapılmış olan zeka testlerinden biridir.