Anadolu Lisesi

Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

 

Çağ Koleji tarafından Rehberlik Birimi faaliyetleri oldukça önemsenmekte, desteklenmekte ve  yıl boyu aktif kılınmaktadır. Öğrencilerin kişisel-sosyal-eğitsel verimini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar; rehberlik birimi-idare-öğretmen-veli iş birliğinde ilerlemektedir. Eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlar saptanır ve bu alanlara yönelik bireysel ya da grup görüşmeleri, sunum, seminerler gerçekleştirilir. Gözlem, izleme, takip ve müşavirlik hizmetlerine önem verilir. Güncel sınav sistemi doğrultusunda veli-öğrenci bilgilendirmeleri gerçekleştirilir.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Hizmet Alanları

 

 • Bireyi Tanıma (Bireysel/Grup Test Teknikleri ve Envanterler)
 • Oryantasyon (Duruma Alıştırma Hizmeti)
 • Bilgi Toplama ve Yayma
 • Yöneltme – Yerleştirme (Yönlendirme)
 • Sevk [Refere] (Yardım Almaya Yönlendirme)
 • Program Hazırlama ve Geliştirme
 • Çevre ve Veli İle İlişkiler
 • Müşavirlik (Konsültasyon) (Danışmanlık)
 • Araştırma – Değerlendirme
 • İzleme
 • Psikolojik Danışma

Kullanılan Envanterler:

 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Holland Mesleki Tercih Envanteri
 • Stres Düzeyi Ölçeği
 • Mesleki Yönelim Envanteri
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Çoklu Zeka Ölçeği
 • Burdon Dikkat Testi
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Sosyometri
 • Yaşam Pencerem
 • Kimdir Bu?
 • Bana Kendini Anlat
 • Problem Tarama Envanteri
 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği
 • Verimli Ders Çalışma Kontrol Listesi
 • Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi