Anadolu Lisesi

 1. Çağ kolejinde öğrenci kabulü için ilkokulda müdür yardımcısının başkanlığında rehber öğretmen ve bir okul öncesi öğretmeninden oluşan kurul tarafından, ortaokul ve lisede müdür yardımcısı ve rehber öğretmenlerden oluşturulan kurullar yapılır.

 2. Çağ Kolejine velisi tarafından başvurusu yapılan öğrencinin, etnik özelliklerine, inançlarına bakılmaksızın ayrım yapılmadan değerlendirilir ve kayıtları yapılır.

 3. Çağ Koleji, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında güven altına alınmış olan eğitim hakkı ilkelerine, çocuk hakları ve insan hakları sözleşmelerine sıkı sıkıya bağlıdır.

 4. Çağ Kolejine hafif ve orta derecede fiziki engeli olan öğrencilerin başvuruda bulunması halinde kayıtları yapılır.

 5. Anasınıfına 5,6 yaş grubu öğrenciler kayıt yapılır. Öz bakım alışkanlıkları kazanmış olma şartı aranır.

 6. İlkokul 1.sınıfa 6 yaş eğitimini tamamlamış öğrencilerin kaydı yapılır. Okul dışından gelen öğrencilere resimleri yorumlama, madde sayma, renk kavramı, aynıyı ve farklıyı bulma, zıt kavramları belirleme, el ve göz koordinasyonu çalışmaları, dikkat süresini belirleme, bilişsel gelişimi sorgulayan uygulamalar, görsel-işitsel algı, yorumlama, sosyal ve duygusal soruları sorgulayan sorular görüşmelerde yer alır.

 7. Ortaokula kayıt yapılacak öğrencilere düzeylerini belirlemek için çoktan seçmeli sınav uygulanır.

 8. Anadolu Lisesi, Fen ve Teknoloji Lisesine kayıtlar, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Lise Giriş Sınavları sonuçlarına ve puan durumuna göre yapılır. Taban puan önceden belirlenir ve ilan edilir. Kayıt hakkı kazananların e-okul sistemine kaydı gerçekleşir. Anadolu Lisesine puan esnekliği gösterilir.

 9. Ara sınıflara boş kontenjan olması durumunda düzey belirleme sınavı ve belirtilen takvime uygun olarak öğrenci kaydı yapılır.

 10. Kayıtlar her okul düzeyinde müdür yardımcılarından ve rehber öğretmenlerden oluşan kurullarca yapılır.

 11. Kayıtlarda Nüfus Cüzdanının aslı ve çift taraflı fotokopisi, 6 adet vesikalık fotoğraf, lise için LGS sonuç belgesi ve veli bilgileri istenir.

 12. Kayıt işlemleri sonunda velilerle sözleşme yapılır ve kayıt işlemleri tamamlanır. Okula devam etmek isteyen öğrencilerin her yıl kayıt işlemleri yenilenir.

 13. Kayıtlar

 • Ana sınıfı ve 1.sınıf kayıtları Ocak - Ağustos aylarında alınır. Kontenjan dolu ise bekleme listesine alınır.

 • 2-4. sınıf başvuruları Ocak-Ağustos ayları arasında akademik yıl boyunca boş kontenjan varsa alınır.

 • 5-7 .sınıf başvuruları Ocak-Ağustos ayları arasında akademik yıl boyunca sınıfta boş kontenjan varsa alınır.

 • 9.sınıf başvuruları Temmuz-Ağustos sonu boş kontenjan kalması halinde akademik yıl boyunca kayıt alınır.

 • 10-11. sınıflar Temmuz-Ağustos sonu boş kontenjan kalması halinde akademik yıl boyunca kayıt alınır.

 • 12. Sınıf ta zorunluluk yoksa diğer öğrencilerimizin akademik başarı sıralaması ve okul kültürünü korumak amacıyla öğrenci kaydı alınmaz.