Anadolu Lisesi

Ders Dışı Etkinlikler

  Okuldaki zamanının tamamını kitap sayfaları arasında geçiren bir  öğrenci sadece bilgileri öğrenir ancak çevresiyle ilişkisi olmayan, paylaşmasını bilmeyen bir birey olmanın ötesine geçemez.  Oysa eğitimin en temel amacı, öğrencilere birey olma niteliklerini kazandırmak ve dolayısıyla onları hayata hazırlamaktır.

Çağ Koleji olarak öğrencilerimize aşağıda saydığımız özellikleri kazandırmak için sosyal etkinliklere ayrı bir önem vermekteyiz.

 

Ve öğrencilerimiz bu sayede;

* Çevresindeki insanlarla daha sağlam iletişim kurabilen,

* Özgüvenli,

* Sorumluluk almaktan kaçınmayan,

*Çevresiyle daha uyumlu ilişkiler geliştiren,

* Farklı etkinliklerde görev alarak  kendi niteliklerinin farkına varan,

* Kazandığı bilgiyi ders dışı aktivitelerle içselleştiren,

* Sosyal ve toplumsal bilinci artan, bireyler olarak yetişmektedirler.