DEĞERLERİMİZ

  1. Bireysel ve Etnik  Farklılıkları Kabul Etme

Okul topluluğunda farklılıkların zenginliğimiz olduğu bilincini geliştirmek.

 

  1. Eğitime Bütüncül Yaklaşma

Küreselleşen dünyayı kendi medeniyet perspektifinden okuyarak, bu  dünyada yerini alan bireyler yetiştirmek. Disiplinler arası yaklaşımla bütünü görmelerini sağlayacak  farklı bakış açıları kazandırmak. 

 

  1. Eğitim ve Öğretimde Evrensel Etik İlkelere Uyma

Okulumuzu doğru davranışların kazandırıldığı gerçek bir öğrenme ve gelişme mekanına dönüştürerek öğrencilerimizi etik değerleri benimsemiş bireyler olarak yetiştirmek. Öğrencilerimizi eğitimleri boyunca öğrendikleri temel bilgi ve becerileri insanlık yararına kullanan bireyler olarak yetiştirmek.

 

  1. Akademik Başarı ve Yaşam Boyu Etkili Öğrenme

Araştırma yaparak doğru bilgiye ulaşan, problem çözen, üreten,aktif, özdenetimini yapabilen ve sürekli öğrenen bir okul topluluğu içinde  yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış öğrenciler yetiştirmek ve onları mesleki ve toplumsal yaşama hazırlayacak akademik yeterliliğe ulaştırmak.

 

  1. Sosyal Hayat Kavramını İçselleştirme

 Kendi değerlerine sahip çıkan, hak ve sorumluluklarının farkında olan, yardımlaşmayı bilen, alçakgönüllü , insan ve hayvan haklarına saygılı , eleştirel düşünebilen, gerektiğinde tepki gösterebilen, toplumsal sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmek.

 

  1. Yerel Kültürü Özümseme  ve Uluslararası Bilinç Kazanma

Türkçeyi doğru kullanarak ve en az bir yabancı dili etkin öğrenerek küresel bilince ulaşan , yaşadığı topluma ve kendi kültürel mirasına sahip çıkan bireyler yetiştirmek.

 

VİZYONUMUZ - HEDEFLERİMİZ

 

Ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilecek nitelikte, farklı görüşlere saygılı, hoşgörülü evrensel bireyler yetiştirmektir.


 

MİSYONUMUZ - YAPTIKLARIMIZ

Çağ Koleji, Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda Atatürkçü düşünceden ödün vermeden eğitim ve öğretimin her kademesinde, öğrencilerin güvenliğini ve refahını gözeterek;

* yaşam boyu öğrenmeye açık,  

* ilgi ve yeteneklerinin farkında,

* iyi bir akademik ve sosyal donanıma sahip, 

* Türkçeyi ve en az bir yabancı dili etkin kullanabilen, 

* etik değerleri yüksek,

* farklı kültürlere saygı duyan,

* küresel düşünce anlayışını içselleştirmiş bireyler yetiştirir.