ÖZEL ÇAĞ FEN / ANADOLU LİSESİ BURSLULUK SINAVI

ÖZEL ÇAĞ FEN / ANADOLU LİSESİ BURSLULUK SINAVI
ÖZEL ÇAĞ FEN / ANADOLU LİSESİ BURSLULUK SINAVI

                                                                                            ÖZEL ÇAĞ FEN/ANADOLU LİSESİ

8. SINIF BURSLULUK  SINAVI

SINAV YERİ                 :  Özel Çağ Fen/Anadolu Lisesi binası.

SINAV ADRESİ           : Yaşar Bayboğan Kampüsü, Cemal Gürsel Bulvarı, Atalar Mahallesi,          No: 140 Yenice, Tarsus, Mersin.

           BURSLULUK SINAVI ve BURSLULUK HAKKI ile İLGİLİ KOŞULLAR

Kapsam, Tanıtım, Başvurular ve Katılım Usulleri

 • Sınav uygulaması bursluluk haklarından yararlanmak isteyen 9. sınıfa başlayacak aday öğrencileri kapsar.
 • Sınava dışardan katılan aday öğrenciler kimliksiz olarak sınava giremezler.
 • Sınava dışarıdan katılan aday öğrencinin kendisi yerine başkasının sınava soktuğunun tespit edilmesi halinde bursluluk hakları iptal edilir.
 • Sınav başvuruları 13/03/2019 tarihine kadar web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan online olarak yapılacaktır. Bu tarihten sonra sınav başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav İçeriği ve Uygulanacak Düzeyleri :

 • Sınava 8. sınıf düzeyindeki öğrenciler başvurabilecektir.
 • Sınav 10.00’da yapılacaktır. Sınav soruları 8.sınıf müfredatını kapsayacaktır.

Sonuçların İlan Edilmesi ve Sonuç Raporlamaları

 • Değerlendirme sonuçları sınavın yapıldığı tarihten sonraki 10 iş günü içinde tamamlanır,  velilere duyurulur.

Bursların Kazanımı, Geçerliliği ve Tamamlanmasına İlişkin Hususlar:

 • Burs elde etmesine rağmen okulumuza resmi kaydını yaptırmayan aday öğrenci maddi ve nakdi herhangi bir talepte bulunamaz.
 • Kısmi burs hakkı kazanan öğrenciler kazandıkları bursun dışında kalan ücretleri belirlenen usul ve esaslara göre ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
 • Aday öğrencilerin kazandıkları burs oranları 2019-2020 eğitim öğretim yılından başlayıp dört yıl süre ile devam eder.
 • Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemez.
 • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yer alan diğer burs haklarının kullanımı (şehit, gazi, malul çocukları gibi..) bu şartname hükümlerinden ayrı olarak ilgili yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.
 • Sınava katılan öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Sınava Adana ve Tarsus’tan katılacak aday öğrenciler için Adana ve Tarsus’tan belirli yerlerden ücretsiz servis kaldırılacaktır.   Servis güzergah ve saatleri 14.03.2019 tarihinde sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.  Servisler öğrencileri aynı yerlerden alıp aynı yerlere bırakacaktır.

ÖZEL ÇAĞ FEN / ANADOLU LİSESİ BURSLULUK SINAVI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.