Anadolu Lisesi

Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

 Öğrencilerimizin gelişimine uygun ortam sağlamak, karşılaşılan güçlükleri gidermek ve gerekli önlemleri almak için Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz aşağıda belirtilen 5 ayrı dalda hizmetlerini yürütmektedir.                                                                                                                                       

a) Bireyi Tanımak  b) Bilgi Vermek  c) Psikolojik Danışmanlık  d) Yerleştirme ve Sonucu İzlemek.

  Bu hizmetlerin temel amacı öğrencinin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmak  ve belki daha da önemlisi onların problem çözme güçlerinin geliştirilmesidir.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin Hizmet Alanları 

 1. Program-plan hazırlama hizmetleri
 2. Yeni duruma-ortama alıştırma hizmetleri
 3. Öğrenciyi tanıma hizmetleri
 4. Bilgi verme hizmetleri
 5. Psikolojik danışma hizmetleri
 6. Grup rehberliği
 7. Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri
 8. Yardım almaya yönlendirme hizmetleri
 9. İzleme hizmetleri
 10. Konsültasyon hizmetleri
 11. Çevre ve aile ile ilişkiler
 12. Araştırma ve değerlendirme hizmetleri

 Tüm bu çalışmalar rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde amacına ulaşabilmesi için işbirliği içinde ve ortak bir anlayış çerçevesinde yürütülmekte olup çok sayıda  seminerle  ve rehberlik bülteniyle desteklenmektedir.