Anaokulu

Amaç ve Hedeflerimiz

Özel Çağ Koleji Okulöncesi eğitim sistemi "Çoklu Zeka Kuramı ve Etkin Öğrenme Yöntemi" baz alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim programımızın amacı, çocuklarımızın fiziksel,zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine yardımcı olarak, yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarına yönelik beceriler geliştirmek ve bu becerileri ile başardıklarından mutluluk duymalarını sağlamak için onları yönlendirmektir.

1) Bedensel/Devin Duyusal zekayı geliştirmek için:

Dramatik Oyunlar

Fiziksel Etkinlikler

Hareketli Oyunlar

2) Sözel/Dilsel zekayı geliştirmek için:

Hikaye okumak, anlatmak, dinlemek, yarım kalan hikayeyi tamamlamak

Kelime oyunları

Tekerleme, bilmece, şiir, şarkı, parmak oyunları, kukla oynatma

3) Görsel/Uzamsal zekayı geliştirmek için:

Resim, seramik, boya, kil, hamur çalışmaları

Lego, yap-boz, labirent ve akılda tutma (hafıza) oyunları

Resimli kitapları inceleme

4) Matematiksel/Mantıksal zekayı geliştirmek için:

Matematik ile ilgili oyunlar (Sayı ve işlemlerle ilgili masa oyunları)

Bilgisayar Eğitimi

Yap-boz,lego, labirent, satranç, dama vb. oyunlar

Nesneleri sınıflandırma, sıralama, ayırt etme, eşleştirme, gruplama ve ilişki kurma

Gözlem ve deney çalışmaları

5) Müziksel/Ritmik zekayı geliştirmek için:

Müzik etkinlikleri (şarkı söyleme, dans, müzikli drama, ritim tutma çalışmaları)

Doğadaki sesleri tanıma, taklit etme ve ayırt etme çalışmaları

6) Kişiler arası zekayı geliştirmek için:

Sözlü ve sözsüz iletişim kurma, işbirliği kurma, paylaşma, kendini ifade etme, kendini başkalarının yerine koyma ve onları anlayabilme becerilerini geliştirme

7) İçsel Zekayı geliştirmek için:

Kendi duygularını tanıma, anlamlandırma, kendini yönlendirme, idare etme becerilerini geliştirme

Kendi adına düşünebilme ve karar verme becerilerini geliştirme

Duygularını eksiksiz, olduğu gibi ifade etme becerisini geliştirme (Anlık ve tepkisel davranmak yerine duygu ve düşüncelerini değerlendirme becerisini kullanarak ifade etme)

Olumlu benlik değerini geliştirme ve kendini sevme becerisini geliştirme

İstek ve ihtiyaçlarını uygun bir yer ve zamana kadar erteleyebilme becerisini geliştirme

Hataları ile yüzleşmekten kaçınmama becerisini geliştirme,

Kendi başına kaldığında çalışabilme ve oyun oynayabilme alışkanlığı kazanma etkinlikleri yapılmaktadır.