Özel Çağ Koleji

e-Güvenlik Politikası 2022 - 2023

 

Amaç ve Kapsam

(Bu politika Özel Çağ Koleji içerisinde bulunan ağ erişimi bulunan her türlü teknolojik aleti ve kolej içerisinde bulunan yönetici, öğretmen, destek personeli, çocuk ve ebeveynler için hazırlanmış olup, sorumlulukları ve yaptırımları tüm herkesi kapsar.)

Dijitalleşen dünya, teknoloji ile sosyalleşmenin küçük yaşlara kadar inmesi ve eğitimde teknolojinin konumu gereği Özel Çağ Koleji e-Güvenlik politikası;

- Eğitim standartlarını yükseltme,

- Öğrenci, veli, öğretmenleri ve diğer çalışanları eGüvenlik kapsamında koruma,

  • 21 yüzyıl bilgi ve becerilerini güven içerisinde geliştirmeyi amaçlar.

 

Sorumluluklar

Çalışan Sorumlulukları

Okul eGüvenlik politikalarını okumak ve bağlı kalmak.

Öğrenci, veli, öğretmen ve diğer personel verilerini, şifre, bulut vb. yöntemlerle korumak.

Güncel teknoloji ve veri bilimleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Dijital olarak saklanan kişiye ait verileri herkese açık ortamlarda paylaşmamak.

Kurum içerisinde resmi izin alınmadan öğrenci veya veli ile çekilen fotoğrafları medya hesaplarında paylaşmamak.

Öğrencinin kişisel telefonlarındaki bilgi ve verilere erişmeye çalışmamak.

Öğrencinin kişisel mesaj, fotoğraf ve tarayıcı geçmişlerine erişmeye çalışmamak.

Okul içerisinde kişisel cihazlardan ses kaydı ve video kayıtları özelliklerini setkinlik ve ders harici kullanmamak.

Okul içerisinde kişisel cihazlarından ders amacıyla kayıt ve video kullanımı gerekiyorsa, bilgilendirme konuşması ardından kayıt durumuna geçmek. Gizli ses kaydı ve video ders amacıyla dahi olsa kullanmamak.

Okul içerisinde kayıp DVD, CD, USB, disk vb. veri kayıt cihazlarını içeriğine bakmadan IT odasına teslim etmek.

Kişisel olarak zimmetlenmiş veya ortak kullanıma açık bilgisayarlar harici cihazları kullanmamak.

Okulda bulunan cihazlarda sosyal medya, mail, eOkul, eDevlet vb. kişisel kullanıcı adı ve şifre gerektiren hiç bir platformda hesaplarını açık bırakmamak. Tarayıcı deposunda “Beni Hatırla” butonunu işaretlememek.

Okulda bulunan veya okul tarafından zimmetlenmiş cihazları öğrencilerle, velilerle, yabancılarla paylaşmamak.

Okulda bulunan veya okul tarafından zimmetlenmiş cihazların arızalanması durumunda okul IT odasına teslim etmek. Arızalanan cihazı, farklı şirket/kuruma tamir ettirme amacıyla bırakmamak.

Okulda bulunan veya okul tarafından zimmetlenmiş cihazlara korsan/lisanssız yazılımlar kurmamak. Lisanslı yazılımları ise güncel versiyonda kullanmak.

Sorumlu olarak belleklere arşivlediği verileri, fiziksel kilitli dolaplarında tutmak.

Sorumlu olarak bulut sürücülerde arşivlediği verileri, güçlü bir şifre oluşturup, kimseyle paylaşmadan saklamak.

 

Öğrenci Sorumlulukları

Okul eGüvenlik politikalarını okumak ve bağlı kalmak.

Okulda kullandığı kişisel cihazlarını, okul girişinde bulunan öğrenci telefon kutusuna şifreli olarak kapalı bir biçimde bırakmak.

Okulda kullandığı, herkesin kullanımına açık cihazlarda, medya, bulut, mail vb. kişisel şifre ile koruduğu hesapları açık bırakmamak.

Laboratuvar ve sınıf içerisinde kendisine okul tarafından zimmetlenmiş bilgisayar, tablet vb. cihazlar dışında farklı kimselere zimmetlenmiş cihazları izinsiz kullanmamak.

Güvenlik kameralarının okulda bulunma amacını öğrenmek.

Okula dijital ortamda göndermesi gereken belgeleri, sadece okulun k12.tr uzantılı resmi adresine ya da k12net uygulaması göndermek.

Okulda, kişisel cihazlarından etkinliklerde izin alma harici, görüntü ve ses kaydı almamak.

Öğrenci, öğretmen ve diğer personele ait kişisel cihazların verilerine erişmeye çalışmamak.

Okul içerisinde kayıp DVD, CD, USB, disk vb. veri kayıt cihazlarını içeriğine bakmadan IT odasına teslim etmek.

Öğrenci, öğretmen, veli ve diğer personele şantaj, zorbalık, tehdit içeren mesajlar göndermemek.

Öğrenci, öğretmen, veli ve diğer personelden aldığı şantaj, zorbalık, tehdit mesaları var ise aşağıda bulunan “Siber Zorbalık Sonrası Yol Haritası“ başlığı altında bulunan yol haritasını izlemek.

Okulda bulunan veya okul tarafından zimmetlenmiş cihazların arızalanması durumunda okul IT odasına teslim etmek. Arızalanan cihazı, farklı şirket/kuruma tamir ettirme amacıyla bırakmamak.

Okulda bulunan veya okul tarafından zimmetlenmiş cihazlara korsan/lisanssız yazılımlar kurmamak. Lisanslı yazılımları ise güncel versiyonda kullanmak.

Okul içerisinde kayıp DVD, CD, USB, disk vb. veri kayıt cihazlarını içeriğine bakmadan IT odasına teslim etmek.

 

Ebeveyn Sorumlulukları

Okul eGüvenlik politikalarını okumak ve bağlı kalmak.

Güvenlik Problemleri ve Siber Zoralık ile mücadelede okul ile iş birliği içerisinde olmak.

Okul ağına bağlı iken kişisel mail, kişisel mesaj, banka işlemleri ve hukuken uygun olmayan eylemlerde bulunmamak.

Okul tarafından oluşturulmuş öğrenci kontrol yazılımları ve öğrenci servis ulaşım kontrol uygulamasını veri gizliliğini sağlayacak şekilde kullanmak. Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmamak.

Öğrenci, öğretmen, veli ve diğer personele şantaj, zorbalık, tehdit içeren mesajlar göndermemek.

Okul içerisinde ve dışarısında, okula bağlı kimseler tarafından yaşanılacak güvenlik sorunu ve siber zorbalık durumunda okul idaresini bilgilendirmek.Öğrenci, öğretmen, veli ve diğer personelden aldığı şantaj, zorbalık, tehdit mesaları var ise aşağıda bulunan “Siber Zorbalık Sonrası Yol Haritası“ başlığı altında bulunan yol haritasını izlemek.

Kampüs içerisinde kişisel cihazlardan, etkinlik harici görüntü ve ses kaydı almamak.

Okul tarafından istenilen dijital verileri sadece okula ait k12.tr uzantılı adreslere yada k12net uygulamasından göndermek.

 

Güvenlik

Çevrimiçi İletişim

Okul içerisinde iletişim sadece kurumsal mailler üzerinden gerçekleşmektedir.

Fiziksel Yapı ve Planlananlar

Next Generation Firewall cihazımızı, teknolojinin sunduğu imkanlar dahilinde en gücen halde tutmak ve yenilemek.

Tespit sistemini(IDS) güncel halde tutmak.

Content Filtering sistemi ile olumsuz içerikli sitelerin takibi ve bunların okul ağı tarafından engellenmesi.

SQL enjeksiyonları, parametre oynamaları, DDOS saldırıları, Çerez zehirlemeleri ve siteler arası komut çalıştırma zaafiyetlerini (XXS) önleme yazılımlarını güncel tutma.

Kişisel Cihazların Okul İçerisinde Kullanımı

Öğrenciler tarafından,  acil durumlarda iletişime geçilecek kişiler sekreterlik bölümünde  veri gizliliğini koruyacak şekilde tutulmaktadır. Okulda bulunan öğrencilerin kişisel cihaz kullanımı yasak olmakla beraber, iletişim özgürlüğü asla kısıtlanmamaktadır. Öğrenci isteği üzerine iletişim hakkı sağlanmaktadır.

Öğretmen, ebeveyn ve personel tarafından kişisel cihaz kullanımı politikalar kapsamında sınırlı olmak kaydıyla uygundur.

 

Siber Zorbalık

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarıdır. Okul politikaları gereği bu tür durumlara sebebiyet veren kişiler  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 10. Bölüm düzenlenen yaptırımlara maruz kalmasıyla birlikte, okul tarafından disiplin kurulunca verilecek ek yaptırımlar ile de karşılacaktır.

 

Eğitim

Her yıl güncellenen içerikle Zararlı yazılımlar ve korunma yolları hakkında bilgilendirmeler IT birimi ve Rehberlik birimi ortak çalışması ile planlanıp, okul ajanda sistemine eklenmesi gerekmektedir.

Her yıl güncellenen içerikle sosyal medya kullanımı ve veri gizliliği konusunda eğitimlerin verilmesi için IT birimi ve  Rehberlik Birimi ortak çalışma yürütecektir. Öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar planlanıp okul ajanda sistemine eklenmesi gerekmektedir.

Her yıl güncellenen içerikle dijital vatandaşlık konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi için Ağustos öğretmen seminer döneminde IT departmanı ve bölüm başkanları ile görüşmeler sağladıktan sonra yapılacak olan etkinliklerin okul ajanda sistemine eklenmesi gerekmektedir.

Her yıl güncellenen içerikle Siber zorbalık ile mücadele için her yıl Eylül ayında okulun rehberlik birimleriyle ortak çalışmaların yürütülmesi ve yıl içerisinde yapılacak olan planın okul ajanda sistemine eklenmesi gerekmektedir.

Her yıl T.C. Savunma Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi  tarafından Kasım ayının son haftası başlatılan Siber Güvenlik Haftası  çevrimiçi etkinliklerine Fen ve Teknoloji Lisesi, Anadolu Lisesi ve ortaokul öğrencileriyle katılımın sağlanması planlanmaktadır.

Eğitmen Eğitimleri

IT bölümü tarafından her yıl düzenlenen eğitim seminerlerinde güncel dijital güvenlik eğitimlerini alır.

Mesleki gelişimde, eGüvenlik konulu programlara minimum her iki yılda bir katılım şartı aranır.

Ebeveyn Eğitimi

Ebeveynlere  eGüvenlik ve Siber Zorbalık ile ilgili yapılan araştırma ve önerileri içeren kitapçıklar her yıl güncellenerek gönderilir.

Sınıf öğretmenleri tarafından velilere,  “Güvenlik Problemi” ve “Siber Zorbalık” durumlarında izlenmesi gereken yol haritası gönderilir.

Ebeveynlere özel uzmanlar tarafından seminerler verilir.

Personel Eğitimi

IT bölümü tarafından her yıl güncellenerek düzenlenen eğitim seminerlerinde güncel dijital güvenlik eğitimlerini alır.

PDR bölümü  tarafından her yıl güncellenerek düzenlenen “siber zorbalık“  seminerlerine katılım şartı aranır.