İlkokul

Sosyal Bilimler

Öğrenciler; bireysel farklılıkları, duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi, yaşamına ait kronolojileri yapabilmeyi, insanların fikirlerine, ilgilerine ve duygularına saygı göstermeyi öğrenir.

Türk kültürünü oluşturan temel öğeleri tanıyıp benimseyerek, ulusal bilincin oluşmasını sağlayan kültürün korunması ve geliştirilmesi gerektiğini, kültür öğelerinin ulusal kimliğin oluşmasındaki önemini öğrenirler.

İnsanın çevresi ile etkileşimini tanır, bu konuda çeşitli beceri değerleri kullanarak bu etkileşimin neden ve sonuçlarını anlar ve geleceğe yönelik toplumsal bakış açısı kazanırlar.

İstekleri ve ihtiyaçları ile bunlar arasındaki farklılıkları ayırt etmeyi, isteklerin sınırsız ancak kaynakların sınırlı olduğunun farkında olmayı, üretim, dağıtım ve tüketim ile ilgili kavramları öğrenirler.

Yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmelerin temeli olduğunu, bilim ve teknolojinin gelişim süreciyle toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgiye ulaşmada teknolojiyi kullanma becerisi kazanırlar.

Çevresindeki veya bildiği grup, kurum ve sosyal örgütlerin yaşamlarını nasıl etkilediklerini inceleme fırsatı bulur. Bunun sonucunda toplumsal problemler, olaylar ve ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirerek, sorumluluk sahibi bir birey olmanın öneminin farkına varır.

Toplumsal sorunların nasıl çözüldüğünü, düzenin nasıl sağlandığını anlayarak egemenliğin kaynağının millete dayandığı yönetimlerde, birey haklarının ve toplum düzeninin nasıl korunduğunu fark eder.

Coğrafya ile ilgili konular sayesinde Dünya'nın farklı bölgelerinde bulunan ülkelerle bu ülkelerin genel özelliklerini tanırlarken, kendi ülkeleri ile karşılaştırma fırsatı bulurlar. Bu kazanımları ve becerileri anlatım, tartışma, beyin fırtınası, soru- cevap, gezi- gözlem, araştırma, inceleme, proje, yaratıcı drama, boşluk doldurma, kavram haritaları ile öğrenirler.